Aby prawidłowo wykorzystać funkcjonalności mechanizmów zegarów i zegarków należy dobrze poznać ich specyfikacje. Z naszych instrukcji obsługi zegara z kukułką, zegarów z kurantem, zegarów kwarcowych oraz mechanicznych poznasz jakie są klasy wodoodporności zegarków CASIO oraz dowiesz się, jak ustawić budzik w zegarze, jak ustawić bicie zegara kominkowego, a także jak jak wyciszyć kukułkę oraz bicie zegara.

Zegarki CASIO - klasy wodoodporności

zegarki casio wodoszczelność

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA KWARCOWEGO

Włożyć do zegara baterię R6. Ustawić aktualny czas obracając pokrętło na mechanizmie.

JAK USTAWIĆ BUDZIK W ZEGARZE?

Aby ustawić budzik w zegarze należy pokręcić pokrętłami okrągłymi z tyłu budzika oraz ustawić wskazówki chodu zegara oraz budzenia zgodnie ze znakami umieszczonymi przy pokrętłach. Pokrętłami motylkowymi nakręcić do oporu sprężyny chodu oraz budzenia.

Wyłączenie sygnału budzenia następuje poprzez wciśnięcie przycisku z tyłu budzika lub dźwignią pomiędzy miseczkami w budzikach z dzwonkami.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA KWARCOWEGO Z KURANTEM WESTMINSTER

Włożyć do mechanizmu zegara jedną lub dwie baterie R6 i pokrętłem ustawić aktualną godzinę. Ustawienie kurantów: włożyć do mechanizmu kurantów 2 baterie R6. W tym momencie kuranty ustawione są na godzinę 6 rano. Przestawić godzinę bicia kurantów przy pomocy czerwonego przycisku – każde naciśnięcie przestawia godzinę bicia o jedną godzinę. Aby np. ustawić godzinę bicia na 10 rano wystarczy cztery razy nacisnąć przycisk.

Istnieje możliwość wyciszenia mechanizmu bicia zegara z kurantem jeśli nie zostanie zasilony bateriami. Uwaga: między godziną 21 a 6 rano kuranty z melodią automatycznie wyłączają się.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA KWARCOWEGO Z KURANTEM - MODEL 20160

instrukcja obsługi zegara 20160

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA KWARCOWEGO Z KURANTEM - MODEL 20044

instrukcja obsługi zegara 20044

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA KWARCOWEGO Z KURANTEM 2 MELODIE - TEMPUS FUGIT

instrukcja obsługi zegara tempus

ZEGAR Z KUKUŁKĄ INSTRUKCJA

1. Proszę usunąć wszystkie materiały (taśmy) i sprawdzić kolejne części zegara:
- przednie drzwi;
- obudowa (skrzynka);
- tarcza (przód obudowy);
- wskazówki;
- wahadło;
- szyszki;
- przełącznik;
- daszek;
- komora na baterie;
- wieszak na wahadła;
- przewód;
- zawieszenie szyszek – łańcuszek.

2. Usunąć tylną pokrywę i umieścić dwie baterie w komorze na baterie. Proszę się upewnić, że baterie umieszczone są zgodnie z symbolami (+) (-) znajdującymi się na komorze baterii i zamknąć pokrywę.

3. Powiesić zegar na ścianę.

4. Powiesić wahadło na wieszaku do wahadła.

5. Powiesić szyszki na zamieszeniu szyszek – łańcuszku.

6. Zegar wydaje dźwięk „kuku", co godzinę. Jeśli zegar nie wyda dźwięku poruszyć godzinową wskazówkę (krótszą) i ustawić dokładnie na właściwą godzinę poruszając wskazówką w kierunku ruchu zegara.

7. Po wydaniu dźwięku przez kukułkę upewnij się, że kukułka wraca za przednie drzwi, po wskazaniu odpowiedniej godziny przez wskazówki.

Jak wyciszyć kukułkę zegara?

Zegar ma trzy przełączniki: Dźwięk Głośniejszy, Dźwięk Cichszy i Wyłączony, za pomocą których można wyciszyć mechanizm zegara. Należy pamiętać również, że kukułka jest w stanie wyciszenia w nocy kiedy nie ma światła.

Parametry zegara:

- dokładność wskazań: -0,3s/d; +0,7s/d;

- może pracować w temperaturze: od -10°C do +50°C;

- baterie: od 2,6 V do 3,4 V

- dwie baterie powinny pracować przez 6 miesięcy.

Proszę trzymać zegar w czystości, z daleka od wilgoci i wysokich temperatur oraz wysokiego pola magnetycznego.

Zegar ma gwarancję 24 miesięcy od daty sprzedaży.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA MECHANICZNEGO

Przed uruchomieniem zegara prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi:

Uwagi wstępne

Ostrożnie wyjąć wszystkie elementy z opakowania (wahadło, klucz do nakręcania sprężyn oraz o ile występują w danym modelu, elementy ozdobne drewniane).Następnie usunąć zabezpieczenie strun bicia lub sprężyny bicia, zakładane na czas transportu.

Zawiesić zegar na ścianie w pozycji pionowej.

Odbezpieczyć wieszak wahadła usuwając gumkę przytrzymującą na czas transportu.

Zawieszanie wahadła

Jedną ręką chwycić za wieszak na wahadło znajdujący się w dolnej części mechanizmu pod tarczą, drugą ręką uchwycić wahadło i zawiesić na wieszaku. Uwaga: wieszak na wahadło jest bardzo delikatnym elementem. Nie wolno go mocno ciągnąć lub giąć podczas zawieszania. Podczas transportu zegara z miejsca na miejsce zawsze należy wyjąć wahadło a wieszak powinien być unieruchomiony np. gumką. 

Nakręcanie sprężyn

Przed uruchomieniem należy upewnić się czy sprężyny zostały dostatecznie nakręcone. Włożyć kluczyk do otworu na tarczy i nakręcić sprężynę w kierunku zgodnie z umieszczonymi na tarczy strzałkami do wyraźnego oporu. Otwór przy cyfrze 4 na tarczy służy do nakręcania sprężyny chodu, przy cyfrze 8 – do nakręcania sprężyny bicia. Po nakręceniu zegar będzie chodził przez 31 dni, jednakże zalecane nakręcać zegar co 25 dni.

Mechanizm wybijania jest nakręcany osobno i nie trzeba go uaktywniać, jeśli chcemy całkowicie wyciszyć mechanizm bicia zegara.

Nastawienie zegara

Nastawienie zegara na odpowiedni czas odbywa się przez przesunięcie wskazówki minutowej zgodnym z kierunkiem ich chodu nie zwracając uwagi na wybijanie mechanizmu bicia.

Nie wolno przesuwać wskazówki godzinowej. Jeżeli zostanie przypadkowo przesunięta należy wskazówkę minutową przesunąć na godzinę 12 w celu wywołania bicia.

Należy policzyć jaka wybiła godzina i na tę godzinę ustawić wskazówkę godzinową.

Po ustawieniu czasu pierwszą godzinę zegar może wybić nieprawidłowo. Jest to normalne. Następną godzinę zegar wybije prawidłowo.

Uruchomienie zegara

Uruchomienie zegara następuje poprzez przechylenie wahadła maksymalnie w lewo lub prawo oraz jego puszczenie. Kiedy wahadło zacznie się wahać regularnie usłyszymy tykanie zegara.

Regulacja zegara

Regulację dokładności chodu zegara wykonujemy przy pomocy wydłużania lub skracania długości wahadła. Podkręcając śrubkę pod obciążnikiem wahadła do góry – przyspieszamy zegar, odkręcając śrubkę i opuszczając obciążnik wahadła – zwalniamy chód zegara. Czas pomiędzy dwoma regulacjami powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Jeden obrót śruby o 360 stopni przyspiesza lub zwalnia chód zegara od 20 do 40 sekund na dobę.

Ostrzeżenia:

Zegar należy trzymać w czystości z dala od wilgoci.

Przy zmianie miejsca użytkowania zegara może zmieniać się średnia dzienna dokładność zegara.

W takim wypadku zegar należy od nowa wyregulować.

Woskować i polerować drewnianą skrzynkę zegara należy tak często jak inne meble.

Mechanizm zegara powinien być oliwiony co rok i czyszczony co 5-10 lat. Radzimy taką konserwację zlecić specjalistom.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA MECHANICZNEGO - FUNKCJA FAZY KSIĘŻYCA

instrukcja obsługi fazy księżyca

JAK USTAWIĆ BICIE ZEGARA KOMINKOWEGO Z FIGURĄ