Polityka zwrotów

Według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość Klient ma prawo do zwrotu towaru w okresie 14 dni od jego dostarczenia, bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.

Produkt należy odesłać na adres:
Monika Szybiak Domczasu
Ostrów 404
37-700 Przemyśl

Należność jest zwracana Klientowi na wskazany przez niego numer konta bankowego w ciągu kilku dni roboczych od momentu dotarcia do nas zakupionego przez Klienta produktu.

Do przesyłki należy dołączyć informację o numerze konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot należności.

Prosimy o zwrot wszystkich dokumentów dołączonych do produktu: paragonu/faktury, karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi.
Prosimy o staranne i należyte zabezpieczenie produktu na czas wysyłki.
Zalecamy nadanie zwrotu przesyłką rejestrowaną.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. 

Można uzupełnić poniższy formularz zwrotu:
formularz zwrotu 

 

W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zawartość poleca się sprawdzić w obecności kuriera, w razie uszkodzenia przesyłki należy zażądać sporządzenie protokołu szkody. Uszkodzenie przesyłki w transporcie nie wpływa na obowiązek sklepu internetowego wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży.